1. İstanbul Bienali’ne Katılım- 1987 - 198827 Eylül-15 Kasım 1987

Maçka Sanat Galerisi, “I. Uluslararası Çağdaş Sanat Sergileri” olarak geçen ilk İstanbul Bienali’nin Askeri Müze’deki “Ulusal Sergiler” adlı gösterimine Füreya Koral, Nur Koçak ve Hale Arpacıoğlu ile katılmıştır.

© 2020 Maçka Sanat Galerisi (MSG)            info@mackasanatgalerisi.com