Altan Gürman- 2002 - 2003

“Montaj 5”, tahta üzerine selülozik boya ve dikenli tel, 1967


25 Şubat-5 Nisan 2003

Bilge Gürman ve Rabia Çapa’nın işbirliğiyle, Gürman’ın asker heykeli sanatçı Ertuğ Atlı tarafından orijinalinden kalıbı alınarak çoğaltılmıştır. Sergi düzenlemesi: Serhat Kiraz.
Katalog: Beral Madra’nın metniyle.

Sergi hakkında yazılar:

  • Evrim Altuğ, “Sanatın Meçhul Askerleri”, Radikal gazetesi, 12 Mart 2003
  • Özlem Altunok, “Değişenin İçindeki Değişmeyen”, Cumhuriyet gazetesi, 25 Mart 2003
  • Canan Beykal, “Altan Gürman ve Duchamp’ın Er(il) Kalıpları”, Hürriyet Gösteri dergisi, Nisan 2003
  • Anonim, “Bir Serginin Ardından”, A dergisi, 15 Nisan 2003

© 2020 Maçka Sanat Galerisi (MSG)            info@mackasanatgalerisi.com