Ayşen Urfalıoğlu- 2006 - 2007“Misk-i Aşk”

13 Mart-21 Nisan 2007

Urfalıoğlu keçe ve gül gibi organik ve inorganik malzemeleri kullanarak mekâna özgü yerleştirme gerçekleştirmiştir.

Sergi hakkında yazılar:

  • Evrim Altuğ, “Gülün Bahar Miskinliği”, 21 Mart 2007
  • Ayşegül Sönmez, “Kokuyorum Öyleyse Varım”, Milliyet Sanat dergisi, Mart 2007
  • Ümran Bulut, “Maçka Sanat’a Misk-i Aşk”, Cumhuriyet gazetesi, 16 Nisan 2007

© 2020 Maçka Sanat Galerisi (MSG)            info@mackasanatgalerisi.com