Beş Gerçekçi Türk Ressamı- 1976 - 1977

Turgut Zaim
Nuri İyem
Neşet Günal
Nedim Günsur
Cihat Burak


Sergi, Sezer Tansuğ’un 1976’da yayımlanan "Beş Gerçekçi Türk Ressamı" kitabında ele aldığı Turgut Zaim, Nuri İyem, Cihat Burak, Neşet Günal, Nedim Günsür’ün eserlerinden oluşmuştur. Cihat Burak’ın 12 tablosu, 15 litografisi, Nedim Günsür’ün 19 tablosu, Neşet Günal’ın 5 tablosu, Nuri İyem’in 16 tablosu sergilenmiştir.

Sergi hakkında yazılar:
̉• Ahmet Köksal, “Gerçekçi Beş Ressamımız”, Milliyet Sanat dergisi, Kasım 1976.
• Selim İleri, “Bir Sanat Galerisi”, Politika, Kasım 1976.
• Anonim, “İstanbul’da yeni bir sanat galerisi: Maçka Sanat Galerisi ve Beş Gerçekçi Türk Ressamı”, Politika gazetesi, 21 Kasım 1976.

© 2020 Maçka Sanat Galerisi (MSG)            info@mackasanatgalerisi.com