Gaye İnal - İnsel İnal- 1996 - 1997

İnsel İnal
Gaye İnal
Gaye İnal


20. Yıl Genç Sanatçı Sergileri

26 Kasım 1996-31 Mayıs 1997

Galerinin 20. yıl kutlama etkinlikleri kapsamında ikişer sanatçı grupları halinde “Genç Sanatçı Sergileri” düzenlenmiştir.

Katalog: Necmi Sönmez’in metniyle.

20. Yıl Sergileriyle İlgili Genel Yazı:

  • Ahu Antmen, “Özveriyle Süren Çağdaş Bir Gelenek”, Cumhuriyet gazetesi, 11 Aralık 1996

Gaye İnal, İnsel İnal (4-22 Mart 1997)

© 2020 Maçka Sanat Galerisi (MSG)            info@mackasanatgalerisi.com