İpek Aksüğür Duben- 1987 - 19889 Şubat-5 Mart 1988

Duben’in 22 çalışması sergilenmiştir.

Sergi hakkında yazılar:

  • Anna Turay, “Anonim Çehre Yorumcusu”, Cumhuriyet gazetesi, 25 Şubat 1988
  • Sezer Tansuğ, “Bir ‘Çehre’ Yorumcusu”, Milliyet Sanat dergisi, Şubat 1988
  • Anonim, “İpek Aksüğür’ün Sergisi”, Cumhuriyet gazetesi, 9 Şubat 1988

© 2020 Maçka Sanat Galerisi (MSG)            info@mackasanatgalerisi.com