Sabri Berkel- 1978 - 197917 Nisan-19 Mayıs 1979

Berkel’in 32 baskısı sergilenmiştir.

Sergi hakkında yazılar:

  • Zeynep Oral, “Sabri Berkel ya da ‘lekenin maarifetleri’”, Milliyet Sanat dergisi, 26 Mayıs 1979
  • Nurullah Berk, “Çağdaş Sanatımızın Bir Temsilcisi: Sabri Berkel”, Sanat Çevresi dergisi, Haziran 1979
  • Sezer Tansuğ, “Sabri Berkel Sergisi ve Diğerleri”, Sanat Çevresi dergisi, Haziran 1979

© 2020 Maçka Sanat Galerisi (MSG)            info@mackasanatgalerisi.com