Serhat Kiraz- 2002 - 2003“Varlık”

19 Kasım 2002-4 Ocak 2003

Mekâna özgü bu yerleştirme, galerinin kurucularından Varlık Yalman’a adanmıştır. Sunum, galeri mimari projesi, sergilerden fotoğraflar, konuşmalardan alıntılar, melek heykelleri gibi öğeleri içermiştir.

Sergi hakkında yazılar:

  • Evrim Altuğ, “Maçka’nın Sanat Anıtı”, Radikal gazetesi, 1 Ocak 2003

© 2020 Maçka Sanat Galerisi (MSG)            info@mackasanatgalerisi.com