Maçka Sanat Galerisi (MSG)

Maçka Sanat Galerisi (MSG)

Maçka Sanat Galerisi 1976'da Rabia Çapa ve Varlık Sadıkoğlu kız kardeşler tarafından kuruldu. Mehmet Konuralp mimari tasarımını, Prof. Şazi Sirel özel aydınlatma tekniğini, Mengü Ertel ise grafik tasarımını yaptı. Yer ve duvarları baştan aşağı fildişi renginde seramik karolarla kaplıdır ve bu açıdan ''beyaz küp'' galeri mekanlarından farklı deneysel bir mekandır.

Galerinin tarihi, Türkiye'de Çağdaş Sanat'ın gelişimine paralel ilerledi. Cihat Burak, Nedim Günsür, Neşet Günal, Nuri İyem ve Turgut Zaim'in yapıtlarının sergilendiği ''Beş Gerçekçi Türk Ressamı'' açılış sergisidir. Bu ilk sergiden sonra galerinin ileriki yıllarda sürdüreceği vizyonun göstergesi olan ve sanatta eleştirel ve sorgulamacı tavırlarıyla tanınan Aliye Berger, Kuzgun Acar, Altan Gürman, Komet, Alaattin Aksoy, Utku Varlık, Mehmet Güleryüz gibi sanatçıların eserlerini sergilemeye ağırlık verdi. Kuzgun Acar, Sabri Berkel ve Mübin Orhun gibi birbirlerinden çok farklı tarz ve eğilimlere sahip sanatçıların sergilerine yer vermeye de özen gösterdi. Amaç farklı stillerin izleyiciye sunulma amacını güttü. Ayrıca o yıllarda sanat ortamına hakim olan resim ve heykelin dışında kalan tekniklerin de sergilenmesine çalışıldı. Mengü Ertel'in grafik, Niyazi Sayın'ın ebru ve Candeğer Furtun'un seramik sergileri bunun örnekleridir. Galeri yine 1970'li yıllarda sanatçının ve izleyicinin buluştuğu toplantı ve söyleşiler düzenlemeye başlamış, tüm konuşmaları kasetlere çekerek belgelemeye de başlamıştır.

1980'li yılların iki önemli sergisi Adnan Çoker'in 1984'de üç ana başlık (Soyut Sanat, Yeni Figüratif Resim ve Kavramsal Sanat) altında düzenlediği karma sergi ve Sarkis'in 1986 tarihli ''Çaylak Sokak'' sergisidir. Çoker'in düzenlediği sergide Türkiye'de kavramsal sanat başlığı altında üretilen işlerin ilk kez özel bir galeride izleyiciye sunulması bakımından önemlidir. Sarkis'in ''Çaylak Sokak'' sergisi, İstanbullu izleyicinin kavramsal sanatla buluşması ve bu konuda eğitilmesi açısından önemlidir. Bu tarihten itibaren galeri kavramsal sanatı destekleyen bir galeri olarak vizyonunu belirlemiş ve Şükrü Aysan, Serhat Kiraz, Ergül Özkutan gibi sanatçıların yapıtlarını izleyiciyle buluşturmuştur. O yıllardaki tüm özel galerilerin tuval resmini sergilemek ve satma çabası içinde olduğu İstanbul'da bu vizyonla programını belirleyen Maçka Sanat Galerisi'nin misyonu kâr amacı gütmekten çok sanat üzerine düşünülen, tartışılan ve eğitilen bir kurum olarak Türkiye çağdaş sanat sahnesi içinde kendine özgü bir yer edinmiştir. Füsun Onur'un 1987 tarihli ''İmin İmi''sergisi sanatçının sonraki yıllarda sürdürdüğü kendine özgü görsel dilin ilk durağı olmuş; Ayşe Erkmen'in 1989 tarihli ''Burası Orası'' isimi sergisi ise tüm sanatsal kariyeri boyunca devam edeceği mekanların karakterini ve mimari özelliklerini konu edinen arayışının başlangıcı olmuştur.

Zamanın ana akım sanat eğilimleri dışında kalan ve bugünün tanınmış sanatçıları olan Alaattin Aksoy, Neşe Erdok, utku Varlık, Mehmet Güleryüz, Adnan Çoker, Komet, Ömer Uluç, Aydın Ülken, Adnan Varınca, Fuat Acaroğlu, Koray Ariş, Mustafa Ata, Özer Kabaş, Balkan Naci İslimyeli, Kadir Can ve Seyhun Topuz ilk kez bu galerideki sergileriyle sanat sahnesinde görünürlük kazandılar. Tüm bu sergiler 1970-1990 arası döneme rastlar.

1990'larda uluslararası sanat sahnesinin iki tanınmış sanatçısı olan ve 1. ve 3. İstanbul Bienallerine katılmış olan Daniel Buren (1993) ve François Morellet'in (1994) sergileri düzenlendi. Aynı yıllarda her sergiyi belgeleyen birer katalog yayınlanmaya başlandı. 1990'lı yıllarda galerinin mimari özelliklerini ve kimliğiyle yüzleşme yoluna giden sanatsal çalışmalar ağırlık kazandı. Bu anlamda en önemli sergiler Füsun Onur, Ayşe Erkmen ve Sarkis'in sergileridir.

1995 yılında Berlin'deki Iris von der Tann galerisiyle ortak bir çalışma başlatıldı. Buna göre her yıl bir Türk sanatçısı Berlin'de, bir Alman sanatçısı da İstanbul'da sergi açmaya başlar.

2011 Eylül’ünde başlayan 35. yılımızı, genç küratör Nazlı Gürlek ile başlattığımız çalışma sonucunda Maçka Sanat Galerisi çizgisinde ilerleyen 6 genç sanatçı ile kutlamaya karar verdik. Bengü Karaduman, Burak Arıkan, Volkan Aslan, Alp Klanten, Elmas Deniz ve İz Öztat’ın kişisel sergileri, dialı söyleşileri ve performans gibi etkinliklerle çeşitli alanları kapsayan bir yıllık bir program gerçekleştirdik.

Maçka Sanat Galerisi, İstanbul sanat ortamıyla çoğu kez uyuşmayan çizgisinden ve idealinden ödün vermeden 37 yıl boyunca izleyiciyle sanatı buluşturmuş ve bu yolda zengin bir sanat arşivi oluşturmuş, Türkiye'de Çağdaş Sanat'ın gelişimine özgün bir noktadan tanıklık etmiştir.

Maçka Sanat Galerisinde düzenli olarak her sergi sırasında sanatçı ve izleyicilerin birlikte tartıştıkları, açıklamalı dia toplantıları düzenlenmiş ve 35 yıl içinde 175 kişisel ve karma sergi açılmıştır.

 

 

İLETİŞİM  

Mim Kemal Öke Cad. 31/A 34357 Maçka / İstanbul
T_090 212 240 80 23 F_090 212 234 40 51
mackasanatgalerisi@ttmail.com

Direktör
Rabia Çapa

Galeri Asistanı
Merve Kılıçer
Güler Demir

Maçka Sanat Galerisi Pazar-Pazartesi hariç hergün 13:00 - 19:00 arası açıktır.

View Map

Site by GK Bilgi Teknolojileri
© 2020 Maçka Sanat Galerisi (MSG)            info@mackasanatgalerisi.com