geri dön / back
TR / ENG

Volkan Aslan
VOLKAN

20 Aralık 2011 – 31 Ocak 2012

Maçka Sanat Galerisi 35. yıl sergi ve etkinliklerinden Nazlı Gürlek'in küratörlüğünde Eylül 2011 – Haziran 2012 tarihleri arasında düzenlenen BENGÜ BURAK VOLKAN ALP ELMAS İZ başlıklı sergi dizisinin üçüncü kişisel sergisi VOLKAN 20 Aralık Salı günü açılıyor.

Volkan Aslan, VOLKAN adlı sergisi için, bir reprodüksiyon/repetisyon/koleksiyon oyunu kurarak Maçka Sanat Galerisi'nin tarihine dönüyor ve MSG'nin tarihinden gün ışığına çıkardıklarıyla sergi mekanını bir tür arkeolojik kazı sahasına çeviriyor. Tarihten gün ışığına çıkarılanlar bu galeride Aslan'dan önce sergi yapmış olan 239 sanatçının isminden ibaret. Bu isimlerin her biri, toplamda 239 adeti bulan ucuz hediyelik eşyanın üzerinde yazılı halde sergileniyor. Hem isimlerin kendileri hem de üstüne yazıldıkları eşyalar, Aslan tarafından birer sanat yapıtına dönüştürülüyor.

İsim Yazılır (2011) adlı bu yerleştirme bir yandan isimlerle yazılan sanat tarihine ve yine isimler üzerinden işleyen sanat sistemine dair bir dizi soruyu akla getirirken, diğer yandan ise, seri imalat nesneleri değerli birer sanat objesine dönüştürerek metayla sanat yapıtı, seri imalatla koleksiyon objesi, sıradan olanla sergilenmeye değer olan, gerçekle sahte arasındaki gerilimlere işaret ediyor.

Sanatla endüstrinin ne gibi bir yakınlığı olabilir? Sanatla metanın ne gibi bir yakınlığı olabilir? Bir sanat galerisinde sergilenen ancak serbestçe dokunabildiğimiz bu objeler gerçekten çok mu değerliler, yoksa en sıradan hediyelik eşya dükkanında dahi onlarcasının bulunduğu kopyalarından farksızlar mı?

Aslan, bu eşyalara dair algımızı, onların üzerlerinde taşıdıkları isimlerin ve kendisinin onlara atfettiği değerin bir sonucu olarak, değerli sanat objeleri olduklarını söyleyerek manipule ediyor. Son olarak, bu yerleştirme, sanat sistemi içinde insani deneyimin bu objelerle olan ilişkisini iki açıdan görünür kılıyor: Türkiye çağdaş sanat tarihini yazmış olan sanatçıların isimlerini taşıyan ve bu yolla değerlenen bir ucuz eşya yığını ve izleyici tarafından eşelenebilen bir sanat eserleri yığını olarak.