geri dön / back

TR/ENG

İZ ÖZTAT
İZ

15 Mayıs - 26 Haziran, 2012

İz Öztat'ın kişisel sergisi İZ 15 Mayıs 2012 Salı günü açıldı. Bu, Maçka Sanat Galerisi 35. yıl sergi ve etkinliklerinden Nazlı Gürlek'in küratörlüğünde Eylül 2011–Haziran 2012 tarihleri arasında düzenlenen BENGÜ BURAK VOLKAN ALP ELMAS İZ başlıklı sergi dizisinin altıncı ve son kişisel sergisiydi.

Yüzünü Maçka Sanat Galerisi'nin 35 yıllık arşivine dönen bu sergi İz’in arşivden ses kayıtları ve belgeler eşliğinde geçirdiği yaklaşık bir yıllık çalışma sürecinin sonucu. Galerinin labirentimsi mekanlarında izleyicinin serbestçe hareket ettirebileceği birtakım nesneler, sesler ve Gökçe Yiğitel işbirliğinde şekillenmiş performatif eylemler sergi mekanını hem fiziksel ve zihinsel bir egzersiz sahasına, hem de oyun alanına dönüştürdü. Görülenle sezilenlerin, hatırlanan ile unutulanların, gerçeklik ile yanılsamanın iç içe geçtiği spekülatif ve anakronistik bir düzene sahip bu sergi, sanat üretimi ve sergilenmesinde gelenek, tarih ve kültürel mirasla hesaplaşmaya gidiyor.

İz, sergide, kendi yapıtlarıyla, Maçka Sanat Galerisi Koleksiyonu'nda karşılaştığı, 1894’te İstanbul’da doğmuş, Zişan adlı bir entelektüele ait 1928 tarihli kolajı bir araya getiriyor. Zişan, birçok fotoğraf, fotomontaj, kolaj ve yazılı metin üretmesine rağmen görünür olmamış ve dolayısıyla tarih yazımında kendisine yer bulamamış marjinal bir figür. İz’in, Zişan'ın sergiye dahil edilen kolajından ve otobiyografisinin başlığı olan “Tarihteki her isim bendir ve ben bir başkasıdır” ifadesinden esinle oluşturduğu iki yapıt, Ölüm Sonrası Üretim serisinin başlangıcı niteliğinde. İz’in, kendisi için esin kaynağı teşkil eden ancak Türkiye çağdaş sanat tarihi içinde henüz tanınmayan Zişan’ı görünür kılması, sanat sisteminin özenle beslediği ve büyüttüğü “sanatçı miti” kavramını iki açıdan sorguluyor: sanatsal üretimde etkileşimin rolü ve bireysel üretimi marjinalleştiren sanat ve kültür endüstrisinin tarih yazımındaki sözü.

İz, modernist mimari örneği Maçka Sanat Galerisi'nin şehirle ilişkisi ve geleceğini tartışmaya açmak amacıyla tarihçi ve kent araştırmacısı Orhan Esen'i projeye katkıda bulunmaya davet etti. “Maçka Sanat Galerisi'nin İstanbul'un hızla dönüşen kentsel dinamikleriyle ilişkisi, bir kültür mirası olarak değerlendirilme ihtimali üzerinden kurulabilir mi?” Bu sorudan yola çıkan ve Miras demeye dilimiz vardı varacak. 70’lerin tortusu başlığını taşıyan sohbet toplantısında Esen galeriye dönemin kentsel çevre üretiminin geniş çerçevesinden bakmayı öneriyor: Yapsat apartmandan gecekonduya, anonim toplu konuttan özgün mimari müdahalelere, artık tarih olmuş bir dönemin ruhunu farklı açılardan yansıtan kentsel üretim pratikleri birlikte ele alındı. Mimarlar, mimarlık tarihçileri ve kent sosyologlarından oluşan dönemin aktörleri, tanıkları ve araştırmacılarının bulunacağı sohbet 26 Mayıs Cumartesi günü saat 16:00'da herkesin katılımına açık olarak gerçekleşti.

Ayrıca, 5 Haziran Salı günü saat 18:30'da Tebliğ Seansı başlıklı bir performans gerçekleşti.

35. yılını günümüzün önde gelen altı genç sanatçısının galeri için tasarladıkları işleri sergileyerek kutlama yoluna giden Maçka Sanat Galerisi'nde Eylül 2011'den beri süregelen kişisel sergilerin sonuncusu olan İZ, serinin finalini, galerinin geçmişi, bugünü ve geleceği üzerine düşünen bir egzersiz sahası ve oyun alanı kurarak gerçekleştirdi. Sanatsal üretimi çizgisel zaman anlayışından ve ilerlemeci tarih yazımından kurtarmaya yönelik bu çaba, sanat yapıtının geçmiş, şimdi ve geleceği aynı anda içerebilme ve sanatın anıtsal ve maddi değerinin ötesinde bir deneyim alanı olabilmesi ihtimallerini araştırıyor.

Sergide yer alan performanslar sanatçı Gökçe Yiğitel ile; sohbet toplantısı ve ilişkili araştırma Orhan Esen ile gerçekleştirilmiştir. Üç boyutlu modelleme ve üretim Çınar Narter, Nihal Emsal Narter ve Bünyamin Yılmaz tarafından yapılmıştır. Metal işçiliği Barocco Silver'da yapılmıştır.