Sanatçılara Açık ÇağrıSevgili Sanatçı...
21 Mart 2012, Çarşamba 15:00

Etkilenme kavramı bugün sanatçılar için ne ifade ediyor? Bir sanatçı başka bir sanatçının yaptığından ne şekilde etkileniyor? Etkilenme, sanatçılar ve yapıtlar arasında ne türden ilişkiler doğuruyor?

Maçka Sanat Galerisi, tüm kuşak ve eğilimlerden sanatçılara açık olan bu çağrıyla onları, kendileri için önemli olan, ilham kaynağı teşkil eden, etkilendikleri bir yapıt, kitap veya müzik parçası vb ile birlikte Maçka Sanat Galerisi'nde bir akşamüstü bir araya gelmeye davet etti.

Maçka Sanat Galerisi 1976 yılındaki kuruluşundan bugüne yeni üretim ve araştırmaları destekleme ve sergilemeye yönelik bir vizyonla hareket etti. Sanatın Türkiye'de ve uluslararası düzeydeki gelişimini izledi ve izleyiciyi güncel sanatsal üretimler konusunda bilgilendirmeye yönelik çalışmalar düzenledi. Bu esnada, sanatçılar, yazarlar, şairler, düşünürler için bir buluşma, diyalog ve üretim mekanı oldu.

Bu geleneğin devamı niteliğinde, Sevgili Sanatçı... bugünün sanatçılarının, bir diğeri için önemli olan şeyleri keşfedecekleri samimi bir buluşma ve sohbet ortamı şeklinde tasarlanmıştır.

© 2020 Maçka Sanat Galerisi (MSG)            info@mackasanatgalerisi.com