Altan Gürman- 2002 - 2003

“Montaj 5”, tahta üzerine selülozik boya ve dikenli tel, 1967


(25 February-5 April 2003)

In collaboration with Bilge Gürman and Rabia Çapa, Gürman's soldier sculpture was molded and reproduced from the original by artist Ertuğ Atlı.

Exhibition organization: Serhat Kiraz.
Catalog: Beral Madra’s text.

Articles about the exhibition

  • Evrim Altuğ, “Sanatın Meçhul Askerleri”, Radikal newspaper, 12 March 2003.
  • Özlem Altunok, “Değişenin İçindeki Değişmeyen”, Cumhuriyet newspaper, 25 March 2003.
  • Canan Beykal, “Altan Gürman ve Duchamp’ın Er(il) Kalıpları”, Hürriyet Gösteri magazine, April 2003.
  • Anonymous, “Bir Serginin Ardından”, A magazine, 15 April 2003.

© 2021 Maçka Sanat Galerisi (MSG)            info@mackasanatgalerisi.com