Gündüz Gölönü- 1978 - 1979(16 January-10 February 1979)

Gönönü’s 17 İstanbul-themed paintings and 12 gravures have been exhibited.

Articles about the exhibition:

  • Sezer Tansuğ, “Genç Kuşak Ressamlarında İstanbul İlgisi ve Gündüz Gölönü”, Sanat Çevresi magazine, February 1979.
  • Anonymous, “Gündüz Gölönü Son Resimlerini Anlatıyor”, Dünya newspaper, 22 February 1979.

© 2021 Maçka Sanat Galerisi (MSG)            info@mackasanatgalerisi.com