Dün-Bugün-Yarın
Fırat Engin

Slider   |   Back

Maçka Sanat Galerisi’nde Merdiven Art Space işbirliğinde Fırat Engin’in “Dün-Bugün-Yarın” sergisi 14 Eylül 2022 Çarşamba günü açıldı.

Toplumsal, kültürel ya da politik olsun dünyaya dair inşa edilen her türlü bilgi yapısı, göstergeler ve sembollerin yeniden düzenlemelerinden dolayısıyla temelde kurgulardan oluşuyor. Görünen ile söylenen, yapılan ve yapılabilecek olan arasındaki ilişkileri belirleyen bu kurgular, bizim bilgiyi oluşturma, anlamlandırma, kullanma ve aktarma biçimlerimizi de şekillendiriyor. Sanat da bu kurgulardan yani malzeme aracılığıyla oluşturulan semboller, göstergeler, imgeler ve mesajlarla inşa edilen bir bilgiyi ortaya çıkarmakla ilgileniyor. Savaş, şiddet, siyaset, göç ve sosyal adalet kavramlarını pratiğinde sıklıkla ele alan Fırat Engin’in “Dün-Bugün-Yarın” başlığını taşıyan yerleştirmesi, Maçka Sanat Galerisi mekanına yayılan görsel bir mesaj, kurgusal bir “bilgi” olarak konumlanıyor. Engin’in buluntu malzemeyle gerçekleştirdiği mekânsal kurgusu, üst üste yığılmış çok sayıda askeri mühimmat sandıklarından ve sandıklardan üçüne yerleştirilmiş olan petrol, tahıl ve su’dan oluşuyor.

“Dün-Bugün-Yarın”, modern çağın “ideolojisi” olarak militarizmi, yalnızca savaş̧, şiddet ve askeri yapıların eleştirel bir okuması olarak ele almıyor, aynı zamanda savaştan, öfkeden, ötekileştirme politikalarından, korkudan, nefret dilinden ve ırkçılıktan beslenen militarizmin ekoloji üzerindeki etkilerine dair bir tespit ve öngörüde bulunuyor. Askeri mühimmat sandıklarını, militarist gösterinin, küresel kapitalizmin ve siyasi iktidarın ideolojik araçlarına dair bir metafor olarak kullanan sanatçı, bu sandıklara yerleştirdiği petrol, tahıl ve su ile geçmişten bugüne ve geleceğe uzanan insani krizlere, ekonomik yıkımlara ve gelmekte olan derin bir yoksullaşma/yoksunluğa işaret ediyor. Platon’un uygarlığın miladından çok önce söylediği gibi savaşın sonunu sadece ölüler görüyor ve bugün büyük çapta insani ve ekolojik sorunlara ve acılara neden olan savaş, dünyada yalnızca felaketlere yol açıyor. Bugün insanlar, toplumlar, coğrafyaların ötesinde yağmalanan ve sömürülen bir kaynak olarak doğa da büyük bir krizin eşiğini çoktan geçmiş görünüyor.

“Dün-Bugün-Yarın” sergisi 14 Eylül - 28 Ekim 2022 tarihleri arasında Pazar ve Pazartesi günleri hariç, haftanın her günü 12:00-19:00 saatleri arasında Maçka Sanat Galerisi’nde ziyaret edilebilir. 

Basın Bülteni: Derya Yücel

 

© 2020 Maçka Sanat Galerisi (MSG)            info@mackasanatgalerisi.com