Neredeyiz? Sergisi, Akın Güreş, Ayşen Urfalıoğlu, Fatih Kızılcan, Fırat Engin, Füreya Koral, Güneş Çınar, Murat Germen, Mustafa Duymaz, Ömür Tokgöz, Rabia Seyhan, Rüçhan Şahinoğlu ve Yunus Çermik’in katılımıyla, 31.01.2023 tarihinde, Maçka Sanat Galerisi’nde açılıyor.

Maçka Sanat Galerisi bir soruyla, insan ve kendi yarattığı nesneler dünyası olan kente dair bağlarını tartışmaya açıyor. Neolitik romantizmi yücelten ama aynı zamanda kıyamet senaryolarını da normalleştirerek gerçekliğini yitirmiş bir tüketim dünyasının içinde biz neyiz, kimiz? Dahil olmaktan izleyici ve tüketici olmaya geçtiğimiz süreçte bizler “Neredeyiz?”
Kentlerin değişimi mi, dönüşümü mü, ikisi birden mi? Zorunlu göçlerin, nüfus hareketlerinin, sınıfsal ve siyasi niyetlerin gölgesinde neler kaybedildi? Çağdaş görünümlü, görece konforlu toplu konut projeleri yeni dönemin gecekonduları değil mi? İşçi konutlarından, gökdelenlere ve kamusal yapılara kadar kentleşmenin yarattığı sorunlar; altyapı gereksinimlerinin nüfusun hızına yetişememesi gibi yıllardır ezberlediğimiz ve kuşaktan kuşağa çözülmeden aktarılan konular… Sergi, bozulan topografyadan ekosistemin yıkımına, planlama konusunu bir ekonomi politik silaha çeviren zihniyete, kimlikten belleğe, insan bedeni ve ruhu kadar hayvanlar üzerindeki tahribata, değişen seslerinden kokularına, adeta labirent gibi içinde kaybolduğumuz şehrimize, evimize, ocağımıza odaklanıyor. 

İnsanı herkesleştiren, kendimiz için kurguladığınız biricik hayattan herhangi birine dönüştüğümüz kentte ne kadar sorumluluk almaya hevesli ve inançlıyız? 
Neredeydik nerelere geldik, nereliyiz, neredeyiz?

Maçka Sanat Galerisi, son 70 yılı kapsayacak şekilde anlamı değişen kent olgusunu odağına alarak, zihinsel, duygusal ve görsel hafızamızda iz bırakacak bir grup sergisiyle izleyicisini buluşturuyor.

31 Ocak 2023 Salı günü̈ saat 16:00 itibariyle açılacak olan “Neredeyiz?” sergisi 11 Mart 2023 Cumartesi günü̈ saat 19:00’a kadar pazar ve pazartesi hariç her gün 12:00-19:00 saatleri arasında ziyaret edilebilir.

 

© 2020 Maçka Sanat Galerisi (MSG)            info@mackasanatgalerisi.com