Esra Carus


1992 yılında Mimar Sinan Üniversitesi, Seramik Bölümü’nden mezun oldu. 1992-1993 yılları arasında Milliyet Aydın Kitaplar, Büyük Larousse Ansiklopedisi yayın kurulunda çalıştı. Sanat üretiminin yanısıra 1991-2007 yılları arasında kendi stüdyosunda grafik tasarımı ve sanat yönetmenliği yaptı. Kişisel sergileri, “Yok mudur Kurtaracak?”ı (2006) Galeri A, İstanbul’da, “Göster Anlat”ı (2011), Daire Sanat, İstanbul’da, “Ahlak ve Hukuk Mağdurları”nı (2011), Brecht-Haus, Berlin’de, “Hiçkimsenin Suçu”nu (2016), Kuad Galeri, İstanbul’da, “Direnmeden Kırılmak”ı (2018) Galeri Selvin, İstanbul’da gerçekleştirdi. Aralarında "Öteki" Sergisi (1996), Antrepo I, UPSD/ İstanbul, “Kişisel İzler” (2004), Resim Heykel Müzesi/ İstanbul, “Newroz”(2005) Galeri Apel - Diyarbakır Sanat Merkezi, Türk Seramik Sanatı Sergisi (2007), Tophane-i Amire/İstanbul, Je m' appelle Apel (2008), Galeri Apel - Tütün Deposu/İstanbul, Amongst Neighbours,(2009)/Berlin-İstanbul, Zsbazyn Art Experyment Festival (2010)/ Poznan, “Orient – Oksident “(2011), Kronenboden Gallery/Berlin, “Dada’nın 100. Yılı” (2015), Kuad Gallery/ İstanbul olmak üzere çok sayıda, grup sergisine katıldı. Özel ve kurumsal koleksiyonlarda yapıtları olan sanatçının yayınlanmış sanat ve felsefe yazıları da bulunmaktadır. 

Bağımsız sanatçı olarak çalışan Carus, yaşamını ve üretimini İstanbul’da sürdürmektedir. Güncel olanın daima tarihsel arka planını merak eden Carus, sosyal ve politik konuları işler. Hem kişisel hem de toplumsal olarak, şimdinin geçmişle olan nedensellik ilişkilerini araştırır. Yüzleşilmemiş tarih üzerinden bellek oluşturarak, düşünce alanı yaratmayı hedefler. Temel sorusu; “arkasında ne var?” dır…

Kağıt ve porselen malzemeyle kolaj, heykel üretmektedir. Soyut ya da figüratif olarak kurguladığı malzemesini tabakalar halinde kullanır, bu tabakalar zamanın ve deneyimlerin temsilidir. Porseleni kağıt, kağıdı porselen gibi kullanarak, bu iki malzeme arasında da yanılsamalar yaratır. Kayan ve titreşimli yüzeylerle gerçeğin mutlak değil, muğlak yanına da atıfta bulunur.

SERGİLER


© 2020 Maçka Sanat Galerisi (MSG)            info@mackasanatgalerisi.com